Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104529087 "Феникс 2" ООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Свищов 5250 Свищов Ул. "Рила" 12, бх. Б, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване капацитета, квалификацията и ефективността на служителите от Община Свищов, чрез провеждане и участие в обучителни и квалификационни курсове BG051PO002-2.2.08-0145-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз