Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176537071 Обединение "Петрич 2014" ДЗЗД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич гр.Петрич, ул."България" № 75
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Уют и топлина за децата чрез повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Петрич BG161PO001-1.1.09-0043-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз