Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202659097 "Маги финанс" ЕООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. "Генчо Панайотов" №6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Политики за здравословен и безопасен труд" BG051PO001-2.3.03-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз