Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176473398 Обединение "Интер Машинекс - Ебидон"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Александър Стамболийски" 40
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПГ по механоелектротехника (ПГМЕ) „ Н. Й. Вапцаров”; Софийска ПГ по електроника (СПГЕ) „Джон Атанасов”; ПГ по екология и биотехнологии (ПГЕБ) „Проф. Ас. Златаров” BG161PO001-1.1.02-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз