Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117683416 Агенция Русе ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Ветово 7080 Ветово ул. "Трети март" 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на административния капацитет и професионалната компетентност на човешките ресурси в община Ветово, чрез провеждане на обучения BG051PO002-2.2.08-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз