Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176559274 Обединение "ПЪТНА КОМПАНИЯ-ГЕОСТРОЙ-ВОДОКАНАЛСТРОЙ"
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул.Булаир 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа BG161PO005-1.0.02-0064-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз