Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име GR00224620100 ERGOTOOLS INDUSTRIAL EQUIPMENT S.A.
Седалище Държава: Гърция (Greece) Атина, Гърция, ул. Клиторос 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес на „Подемкран“ АД BG161PO003-2.1.13-0062-C0001
Внедряване на енергоспестяващи технологии в ''М+С Хидравлик'' АД BG161PO003-2.3.01-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз