Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202056252 "КЛИМА КГ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София УЛ. СЪРНЕЛА №8, ВХ.9, АП.49
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейски модел за здравословен и безопасен труд BG051PO001-2.3.02-0185-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в ДКЦ XIV-София ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0884-C0001
"Безопасен труд в Агромах" BG051PO001-2.3.03-0229-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз