Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115244456 Община Кричим
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Кричим 4220 Кричим пл. "Обединение" №3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води-гр. Кричим 12.01.2009 515 256 515 256 0 664 775 34,27 Приключен
Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище "Св. Св. Кирил Методий", Начално училище "В.Левски" и Обединено детско заведение "Ралица", гр. Кричим 13.12.2010 749 107 692 475 66 747 588 604 24,00 Приключен
"Децата на Кричим - различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите" 17.06.2011 129 967 129 967 0 129 908 18,00 Приключен
Специални в образователните потребности, еднакви в обществото 16.01.2012 71 204 71 204 0 71 188 21,00 Приключен
"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим" 03.04.2012 24 831 163 23 370 725 7 726 312 23 374 856 48,60 Приключен
Обмен на опит и добри практики в управлението на човешките ресурси между община Кричим, България и община Арадипоу, Кипър 01.06.2012 0 0 0 0 16,00 Прекратен
Повишаване ефективността на общинска администрация Кричим 11.10.2013 62 942 62 942 0 62 942 12,00 Приключен
По-ефективна координация и партньорство в община Кричим при разработване и провеждане на политики 07.11.2013 42 853 42 853 0 42 853 9,00 Приключен
Компетентна и ефективна общинска администрация Кричим 04.08.2014 39 580 39 580 0 39 580 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз