Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 824159428 ЕТ "Камкомерс - Иван Добрев"
Седалище Област: Плевен Oбщина: Пордим 5898 Пордим ул."Цар Калоян" №13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Социалното предприятие - форма за подобряване социалния статус на младежи. напускащи институции" BG051PO001-5.1.02-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз