Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130546486 К сие К Маркетинг
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София УЛ. Челопешко шосе №27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP система) и доставка на оборудване в „ИНТЕРКОМ ПРОФИЛ” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1006-C0001
Повишаване на конкурентоспособонстта на „Шоко тим” ООД, чрез въвеждане на високо производителни машини и стратиране на иновативно производство BG161PO003-2.1.13-0159-C0001
Увеличаване конкурентните предимства на "А и Д Комерсиал" ЕООД на европейския пазар чрез технологична модернизация на производствената база в завод за безалкохолни напитки „Парти клуб” BG161PO003-2.1.13-0335-C0001
Закупуване на ново технологично оборудване с цел повишаване на производствения капацитет и въвеждане на нови продукти в "МЕЛБОН" АД BG161PO003-2.1.13-0091-C0001
"Мелбон" АД - чрез подобрена енергийна ефективност към Зелена икономика" BG161PO003-2.3.02-0489-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз