Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123054669 "Пътностроителна Компания Ес Би Ес" АД
Седалище Област: Стара Загора Община: Стара Загора 6000 Стара Загора ул. Христо Ботев 92
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 28 Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец, област Кърджали BG161PO001-2.1.01-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз