Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200659814 "ДАЯНА - Х" ООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" № 43, ет. 1, ап. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
За по-добър живот BG051PO001-5.1.04-0039-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз