Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175529983 ДЗЗД "ГД СА"
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали Кърджали, бул. "България" 103
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Дом за всяко дете BG161PO001-1.1.11-0055-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз