Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201396394 "Джей Ви Про Консултинг" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Р-н "Овча купел", ул. "Промишлена" №27, вх.В,ап.7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Утойчиво развитие на Ветеринарната практика , подобряване на знанието във ветеринарната медицина и популяризиране на професията Ветеринарен лекар BG161PO003-2.4.01-0014-C0001
По-висока конкурентноспособност чрез увеличаване на производствените мощности в "Адифарм" ЕАД BG161PO003-2.1.13-0419-C0001
"Провеждане на индустриални научни изследвания на разработка и внедряване на иновативна платформа чрез уеб за он-лайн плащане" BG161PO003-1.1.06-0078-C0001
"Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово” BG161PO001-3.2.03-0006-C0001
Развитие на микро, малък и среден бизнес в България чрез предоставяне на комплексни административни продукти и услуги BG161PO003-2.4.01-0038-C0001
Подпомагане развитието на българските компании в областта на енергетиката BG161PO003-2.4.01-0042-C0001
Утвърждаване на оценката на публични политики като инструмент на добро управление BG161PO003-2.4.01-0044-C0001
„Дружество за развитие и подпомагане на бизнеса в областта на ПВЦ дограмата и производните и продукти и услуги” BG161PO003-2.4.01-0054-C0001
Клъстер за развитие и популяризиране на биохраните и биохраненето в България BG161PO003-2.4.02-0044-C0001
Развитие и популяризиране на малки и средни фирми в областта на Флийт Мениджмънта в България BG161PO003-2.4.02-0063-C0001
‚Популяризиране и развитие на компаниите занимаващи се с иновативен маркетинг‘ BG161PO003-2.4.02-0110-C0001
Разработка, метод за производство и реализация на дигитален визуално-информационeн терминал от ново поколение. BG161PO003-1.1.07-0243-C0001
"Разработка и реализация на иновативен карбонов протектор, за електронни устройства (лаптоп и таблет)" BG161PO003-1.1.07-0247-C0001
‘УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНО СПОДОБНОСТТА НА КОМАК МЕДИКАЛ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ В СФЕРАТА НА КЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ’ BG161PO003-1.1.07-0417-C0001
ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО АНКЕТИРАНЕ ЧРЕЗ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА BG161PO003-1.1.07-0304-C0001
„Разработване и внедряване на нова иновативна система за отдалечен мониторинг и диагностика на силови трансформатори по акустичен метод и налагането и на пазара” BG161PO003-1.1.07-0419-C0001
„Популяризиране и подпомагане на малкия и среден бизнес в сферата на занаятчийството” BG161PO003-2.4.02-0032-C0001
” Подкрепа за Развитие и Популяризиране на район Ловеч” BG161PO003-2.4.02-0068-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз