Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176369481 ДЗЗД "Римски резерват - ВТ"
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново гр. Велико Търново" бул. "България" 25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социализация на ИАР „Николопис ад Иструм” BG161PO001-3.1.01-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз