Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 119027553 ЕТ "Димитър Радев"
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен ул. "Поборническа" 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОННЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН BG161PO002-3.3.02-0017-C0001
Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен BG051PO001-4.1.05-0158-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз