Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130381501 АЛАНА ДИЗАЙН ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1504, район Оборище, ул. ОБОРИЩЕ 99 ет.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0112-C0001
"Безопасност и здраве при работа в "ИРА-ЕКО" ООД BG051PO001-2.3.03-0522-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз