Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ATFN117230Y "Щарлингер и Ко" ООД
Седалище Държава: Австрия (Austria) гр.Виена 1060 ул."Зоненургасе" 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Конкурентни възможности за СД „ХИК-91 Пацев и сие“ BG161PO003-2.1.13-0245-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз