Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 825166710 ХИДРОЕКОСТРОЙ - ГРОЗЕВ И С-ИЕ
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ГР.ПЛОВДИВ Ж.Р.ТРАКИЯ бл.151 вх.Б ет.1 ап.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Възстановяване и опазване на крайречни гори - местообитания от Европейско консервационно значение на територията на община Димитровград" BG161PO005-3.0.07-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз