Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176317513 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ"ВВФ-МАРСИЛЕЯ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Иван Вазов №38, ет.2, ап.3-4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Опазване и възстановяване на приоритетни видове и местообитания в НАТУРА 2000 зона Вит и Защитена местност "Коридорите" BG161PO005-3.0.07-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз