Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175076707 „Г4С СЕКЮЪР СЪЛУШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1715 София район р-н Младост БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ № 1, сгр. 3, ет.2, офис 207-208
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентноспособността на "Телелинк" ЕАД чрез внедряване на системи за управление. BG161PO003-2.1.12-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз