Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131329646 Научен институт за изследване в съобщенията
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Крушовски връх 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
РАЗРАБОТКА НА КОМУТАТОР ЗА УНИФИЦИРАНИ КОМУНИКАЦИИ BG161PO003-1.1.05-0081-C0001
"Енергийно ефективен индукционен нагревател за вода-индустриални научни изследвания" BG161PO003-1.1.06-0096-C0001
"Енергийно ефективен индукционен нагревател за вода-експериментално развитие" BG161PO003-1.1.06-0097-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз