Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120522882 ЦПО "Родопа - Турс" ЕООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Борино 4824 Борино ул."Лале" № 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Социални услуги в домашна среда – качествени социални услуги на територията на Община Сатовча” BG051PO001-5.1.04-0168-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Борино чрез обучения BG051PO002-2.2.12-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз