Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040712436 ЕТ "МИТЕВ - ВЕЛИН МИТЕВ"
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали ул. "Отец Паисий" №7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ BG161PO002-3.3.02-0012-C0001
Център за социални услуги в домашна среда BG051PO001-5.1.04-0008-C0001
„Дружество за развитие и подпомагане на бизнеса в областта на ПВЦ дограмата и производните и продукти и услуги” BG161PO003-2.4.01-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз