Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201302854 О ПЛЮС ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ж.К. БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ BG161PO002-3.3.02-0016-C0001
"Помощ в дома - иновативни социални услуги в Община Кюстендил" BG051PO001-5.1.04-0035-C0001
Заедно BG051PO001-1.1.10-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз