Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123688133 "НИКО 96" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул. Българско опълчение № 76
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на системата за управление на производството на детайли за хидравлични зъбни помпи за автомобилната индустрия /МES система/ BG161PO003-2.1.12-0258-C0001
Взаимопомощ BG051PO001-5.1.04-0014-C0001
“Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца” BG051PO001-4.1.05-0189-C0001
Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) - инвестиция за бъдещето BG051PO001-3.1.09-0012-C0001
Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 „Икономика” и 3.7.„Администрация и управление” към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион BG051PO001-3.1.07-0014-C0001
Разработване и защита на дисертации по "Безопасност на храните" и "Управление на ветеринарната дейност" BG051PO001-3.3.06-0009-C0001
Повишаване ефективността на администрацията в Община Генерал Тошево и избягване на дублиращи се функции BG051PO002-1.1.07-0010-C0001
Оптимизиране на структурата и функциите на общинска администрация Септември с цел подобряване ефективността на работа. BG051PO002-1.1.07-0012-C0001
Оптимизиране на процеса на успешно прилагане на общински политики чрез въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка BG051PO002-1.3.07-0099-C0001
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември BG051PO002-1.3.07-0023-C0001
Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие - Генерал Тошево BG161PO001-5.3.03-0014-C0001
Община Аврен – по-ефективна администрация в партньорство с гражданите BG051PO002-1.3.07-0073-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Септември с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0090-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз