Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831391035 "ТИА ЕЛКОМ-ЯНАЧКОВ, ГИНЧЕВА С-ИЕ" СД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. Кукуш, ул. №2, ет. 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване малка молекула за използване в диагностично устройство за бързо измерване на плазмената ретинова активност BG161PO003-1.1.05-0208-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз