Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115821071 "СИ ДИ КОНСУЛТ" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ж.к."Тракия", офис "Октава" зад бл. 192 Д
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Голямото семейство” BG051PO001-5.1.04-0178-C0001
Подобряване на условията на труд в АТП-Атомтоплопроект ООД BG051PO001-2.3.03-0947-C0001
„Разкриване на социални услуги –ново начало за децата и младежите с увреждания ” BG051PO001-5.2.12-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз