Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201729379 "ГЕКО СЪРВИЗ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1582 район р-н Искър ж.к. ДРУЖБА, бл. 409, вх. Б, ет. 1, ап. 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Устройства за защита на радиокомуникационна апаратура от високоволтови смущения и попадения на мълнии с подобрени параметри" BG161PO003-1.1.05-0226-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз