Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176410985 КОНСОРЦИУМ ЕР ЕС ЕМ - ИКАП
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София р-н Оборище, ул Г. С. Раковски 42
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ BG161PO002-1.5.01-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз