Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200503199 Eвроконсулт Груп
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул "Княгиня Мария Луиза" 77
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Уеб Базирано приложение на молекулярен регистър в иновативна мрежа" BG161PO003-1.1.05-0197-C0001
Подготовка за въвеждане в производство и комерсиализация на двуцилиндров гърбичен двигател с вътрешно горене BG161PO003-1.1.05-0236-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз