Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201225774 Фрейа Консулт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. България 54, бл. 4, вх. Б, ет. 1, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Уеб Базирано приложение на молекулярен регистър в иновативна мрежа" BG161PO003-1.1.05-0197-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз