Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202472286 ДЕКОРИ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Овча Купел, ул. Промишлена 27, вх.В, ап.7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентните предимства на „Комак Медикал” ЕООД чрез внедряване на висoкотехнологично оборудване за биоаналитична и клинична лаборатория. BG161PO003-2.1.13-0150-C0001
По-висока конкурентноспособност чрез увеличаване на производствените мощности в "Адифарм" ЕАД BG161PO003-2.1.13-0419-C0001
Популяризиране, развитие и сигурност на онлайн потреблението, чрез налагане на точни и ясни правила от единен орган - Български Е-клъстер BG161PO003-2.4.01-0020-C0001
"Провеждане на индустриални научни изследвания на разработка и внедряване на иновативна платформа чрез уеб за он-лайн плащане" BG161PO003-1.1.06-0078-C0001
Заедно за "зелено" бъдеще BG051PO001-7.0.07-0198-C0001
"Разработване и внедряване на иновативна система за мониторинг на вибрации и налагането й на пазара" BG161PO003-1.1.03-0051-C0001
Развитие на микро, малък и среден бизнес в България чрез предоставяне на комплексни административни продукти и услуги BG161PO003-2.4.01-0038-C0001
Подпомагане развитието на българските компании в областта на енергетиката BG161PO003-2.4.01-0042-C0001
Утвърждаване на оценката на публични политики като инструмент на добро управление BG161PO003-2.4.01-0044-C0001
Подпомагане и развитие на компаниите произвеждащи продукти в областта на светодиодното осветление в България BG161PO003-2.4.01-0047-C0001
„Дружество за развитие и подпомагане на бизнеса в областта на ПВЦ дограмата и производните и продукти и услуги” BG161PO003-2.4.01-0054-C0001
Надграждане на „ Клъстер за подпомагане и развитие на българските копании в областта на енергетиката“ BG161PO003-2.4.02-0025-C0001
Клъстер за развитие и популяризиране на биохраните и биохраненето в България BG161PO003-2.4.02-0044-C0001
”Внедряване на иновативен продукт на световно ниво – smart home решение за управление, безопасност, енергоспестяване, опазване на околната среда и налагането му на пазара” BG161PO003-1.1.07-0303-C0001
Разработка, метод за производство и реализация на дигитален визуално-информационeн терминал от ново поколение. BG161PO003-1.1.07-0243-C0001
"Разработка и реализация на иновативен карбонов протектор, за електронни устройства (лаптоп и таблет)" BG161PO003-1.1.07-0247-C0001
‘УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНО СПОДОБНОСТТА НА КОМАК МЕДИКАЛ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ В СФЕРАТА НА КЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ’ BG161PO003-1.1.07-0417-C0001
ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО АНКЕТИРАНЕ ЧРЕЗ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА BG161PO003-1.1.07-0304-C0001
„Разработване и внедряване на нова иновативна система за отдалечен мониторинг и диагностика на силови трансформатори по акустичен метод и налагането и на пазара” BG161PO003-1.1.07-0419-C0001
КЛЪСТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ В ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО, УЗАКОНЯВАНЕТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОВК, ВИК, ЕЛ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ” BG161PO003-2.4.02-0109-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите на ИАРА за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения BG051PO002-2.2.17-0039-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз