Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040034626 ET "Дъга-Дамян Дамянов"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. Гладстон 41
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Растеж чрез инвестиция в модерно високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0138-C0001
"На работа с любов" BG051PO001-2.3.03-0529-C0001
"Безопасност и здраве по европейски стандарт" BG051PO001-2.3.03-0534-C0001
'''Да превърнем работата в удоволствие" BG051PO001-2.3.03-0532-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз