Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175245413 "Пи Ес Пи" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Витоша, ул."Дамяница" №2, ет.4, ап.17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност BG161PO001-1.1.09-0034-C0001
Сандански - зората на ранното християнство BG161PO001-3.1.03-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз