Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201519690 "Ню Айлънд" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район "Триадица", ж.к. "Гоце Делчев", бл. 255, вх. В, ет. 6, ап. 64
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социално отговорен онлайн бизнес: равнопоставеност в професионалното развитие BG161PO003-2.1.10-0028-C0001
"Безопасност и здраве при работа в М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0362-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз