Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126689895 "Хеди Компютърс" ООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково ул. "Съединение" бл. 14,ет.6, ап. 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в Хасковска област чрез създаване и ефективно функциониранена регионален бизнес инкубатор в гр. Димитровград" BG161PO003-2.2.01-0022-C0001
"Създаване и развитие на бизнес инкубатор Кърджали - ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средствата в област Кърджали" BG161PO003-2.2.01-0042-C0001
Чрез стандартизация и инвестиции към по-висока конкурентоспособност BG161PO003-2.1.12-1260-C0001
ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕСУРСИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО - РЕГИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ТЕНДЕНЦИИ ( П Р И О Р И П Е Т ) BG051PO001-3.1.07-0065-C0001
Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ) BG051PO001-3.1.07-0050-C0001
„Внедряване на иновативна машина за дозирано пълнене и затваряне на хранителни течности в бутилки с винтови капачки в ЕТ „Милко Милушев”, гр. Хасково” BG161PO003-1.1.07-0445-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз