Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123652571 "Инжпроект"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1000 район р-н Лозенец бул.ДЖЕЙМС БАУЧЕР No 71
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 59 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза“ – участък 1 от км 8+600 до км 13+600 и участък 2 от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол BG161PO001-2.1.01-0056-C0001
Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР 2014-2020 BG161PO001-5.3.02-0003-C0001
Преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение - град Луковит BG161PO001-4.1.05-0014-C0001
„Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ BG161PO001-1.4.09-0026-C0001
Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот BG161PO001-1.4.09-0035-C0001
Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч BG161PO001-1.4.09-0036-C0001
"Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна Програма Регионално Развитие за периода 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0008-C0001
Пловдив приз 2014-2020г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град BG161PO001-5.3.02-0009-C0001
"Подготовка на инвестиционни проекти включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0016-C0001
„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020” BG161PO001-5.3.02-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз