Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124539847 Обединение „Олимпия груп – Мира-С травъл“
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град Ул. "Богдан" 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Устойчиво развитие на клъстер "Кулинарни изкуства и гостоприемство" BG161PO003-2.4.01-0021-C0001
Създаване на център за електронно обучение към Висше училище "Международен колеж" BG051PO001-4.3.04-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз