Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200993640 ГОУ ТУ ХОЛИДЕЙ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1734 София Проф.д-р Иван Странски No 3Ж
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Да успеем заедно" BG051PO001-6.1.05-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз