Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130345665 "ПОПОВ КОНТРОЛ" ООД
Седалище Област: София област Oбщина: Самоков 2000 Самоков гр. Самоков ул. "Македония" №34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков BG161PO001-1.1.12-0017-C0001
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Самоков, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип BG161PO001-1.1.11-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз