Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176459459 ДЗЗД "Иновативни комуникации"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Тодор Каблешков" № 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас BG051PO002-1.6.02-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз