Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107596447 СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР "ЗДРАВЕ ОТ НАС - ГАБРОВО"
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово БУЛ. "ТРЕТИ МАРТ"3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа в домашна среда за достоен живот BG051PO001-5.1.04-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз