Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107512611 ЕТ "ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА"
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово УЛ. "ВАРОВНИК" 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа в домашна среда за достоен живот BG051PO001-5.1.04-0042-C0001
Шанс за реализация BG051PO001-1.1.10-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз