Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 118575924 САЛВИНИЯ ООД
Седалище Област: Силистра Oбщина: Тутракан 7600 Тутракан гр. Тутракан; ул.ТРАНСМАРИСКА 22;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан" BG161PO005-1.0.07-0010-C0001
Интегриран план за възстановяване и развитие на Община Тутракан BG161PO001-5.3.03-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз