Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110009415 ЕТ Марвел - Марин Велев
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Тетевен 5733 Български извор Здраве 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Равни възможности, реализация, развитие BG051PO001-5.1.05-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз