Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176450780 „ВИК ПОМОРИЕ“
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1619, район Витоша, ул. „Дамяница“ 3-5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадни води град Поморие BG161PO005-1.0.06-0060-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз