Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202215676 „И Ю Пи Ей Финанс енд Едюкейшън“
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1330 София гр. София 1330, ж.к. „Красна поляна“ II, бл. 7, вх
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на приложение за въвеждане и контрол на ключови индикатори (KPI) за следене на експлоатационните параметри на сградите и намаляване на енергийната консумация. BG161PO003-1.1.05-0121-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз