Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175089601 "Агуа 3" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София; Район р-н Възраждане; ул. АНТИМ I-ви 97; Ап. 2 А;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански" BG161PO005-1.0.07-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз